MAAN IN LEEUW

Steekwoorden die horen bij iemand die de Maan in Leeuw heeft staan in de horoscoop zijn; optimistisch, houdt van plezier, don juan, staat graag in het middelpunt van de belangstelling, levenslustig, zelfoverschattend, verdraagt moeilijk kritiek.

Maan in Leeuw geeft een zelfverzekerd en emotioneel persoon weer met een gevoel voor drama en de behoefte om in het middelpunt van de belangstelling te staan. Wat haar drijft is de onbewuste drang om  bewonderd en gewaardeerd te worden. Romantiek en genegenheid zijn de belangrijke peilers in haar bestaan. Ze bezit een groot gevoel van eigenwaarde waarvan ze op een warme en natuurlijke manier blijk geeft in de relaties met anderen. Aan de andere kant kan ze nogal trots zijn en zich snel gekrenkt voelen als ze genegeerd of slecht behandeld wordt. Zij is dankbaar voor eer en erkenning en zal iedereen die haar respecteert  overladen met vriendschap en hulp.

De levenslustige en enthousiaste kenmerken laat deze Maan naar buiten toe niet altijd even snel zien. Ze heeft behoefte aan zekerheid en zal bij dreigende onzekerheid overcompenserend reageren. Er is een duidelijke behoefte aan macht, zowel in de maatschappij als thuis. Zij kan een goed leider zijn die echter weinig kritiek verdraagt. Er zijn maar weinigen die te weten zullen komen hoe onzeker zij eigenlijk is. Haar persoonlijke waarde is van groot belang, evenals haar vrijheid. Daar moet je deze Maan niet in aantasten, want de kwetsbaarheid van het ego speelt een grote rol. Zij is gevoelig voor vleierij en complimenten. Kinderen kunnen een heleboel voor haar betekenen en haar de vreugde schenken waarnaar ze eigenlijk onafgebroken hunkert.

Een kind met de Maan in Leeuw wil alles uitproberen en heeft veel beweging nodig. Er is nauwelijks angst voor het onbekende. Het kind is open en spontaan en wil graag met anderen spelen en plezier beleven. Wanneer je dit kind gaat betuttelen zal zij zich snel op de teentjes getrapt voelen. Waar een ander kind nogal eens mee wil helpen met bepaalde zaken, zal dit kind de zaken zelfstandig willen aanpakken. Mocht dit niet meteen lukken dan hoeft moeder niet gelijk aan komen hollen. Het kind wil graag geprijsd worden om de dingen die ze maakt en doet. Plaats haar niet teveel op een voetstuk, dan kan ze een wat egocentrische houding ontwikkelen. Dit is geen aanhalig kind, weten dat de moeder in de buurt is, is vaak al genoeg.

MAAN IN KREEFT

Met Maan in Kreeft heb je een gevoelige natuur,  met een diepe behoefte om je veilig en zeker te voelen. Je bent gauw geraakt of gekwetst ook al laat je dat niet snel zien en doe je hier een beetje stoer over.

Met je verzorgende, beschermende aard zul je anderen snel hulp aanbieden. Familiebanden – vooral met je moeder en je eventuele gezin – zijn buitengewoon belangrijk voor je. Je bent gehecht aan het huiselijk leven, houdt van kinderen en kan anderen geborgenheid schenken (die je zelf ook nodig hebt).

Zodra zich iets moeilijks of ongewoons voor doet, zal de Maan in Kreeft in haar schulp kruipen, zij trekt zich terug, maar blijft wel bezig met wat er is voorgevallen. Ze laat niet altijd blijken dat ze sterk emotioneel reageert op situaties uit de omgeving.

Er is een grote betrokkenheid met de omgeving. Innerlijk ben je gericht op alles wat er buiten je gebeurt. Maan in Kreeft heeft een groot invoelend vermogen en je bent gevoelig voor stemmingen en emoties van anderen. Omdat het gevoelsleven sterk ontwikkelt is, kun je je bij de minst of geringste aantasting hiervan op de achterste benen staan of je diep gekwetst terug trekken. In de liefde ben je teder, emotioneel, snel geraakt en verdrietig als je wordt afgewezen.

Van nature heeft deze Maan een vreedzame, vriendelijke instelling, die ze vooral laat zien in de liefde voor haar huis en gezin. Ze heeft deze thuisbasis hard nodig om zich terug te kunnen trekken en haar indrukken te verwerken.

Je bent zuinig en voorzichtig met geld en bezittingen.

  • Als je kind Maan in Kreeft heeft: valt ze het meest op door haar onopvallendheid, plaatst zich zelden op de voorgrond en trekt nooit spectaculair de aandacht van haar omgeving. De grote wereld kan in haar ogen te groot en bedreigend zijn. Het kind is bijzonder gevoelig, ook voor zaken die niet uitgesproken worden. Het heeft een grote fantasie. Er is een grote behoefte aan geborgenheid, intimiteit en warmte. Dol op knuffelen en lichamelijk contact. Als ouder heb je de taak om er op te letten dit gevoelige kind niet ontwikkelt tot een overgevoelig kind. Voor fysieke krachtmetingen heeft dit kind meestal geen interesse.

MAAN IN TWEELINGEN

Wanneer je Maan in Tweeling staat zijn nieuwsgierigheid en belangstelling bepalende factoren in je leven. Je voelt je lekker bij bezoekjes afleggen, kennis vergaren, kontakten leggen  en bent altijd op zoek naar nieuwe indrukken en  informatie uitwisselen. Je bent zeer geïnteresseerd wat anderen bezighoudt en wat ze denken.

Aangezien je scherpe waarnemingsvermogen meer door het verstand dan door gevoel wordt geleid, ben je tot objectievere observaties en redeneringen in staat dan een ander. Je denken mag dan veranderlijk en soms wat chaotisch zijn, maar je kan wel een oneindige hoeveelheid waargenomen details opslaan, die je beeldend en vaak humoristisch kunt verwoorden. Je bent vlug van begrip en vindingrijk.

Degene met de Maan in dit teken houdt van eindeloos redeneren, soms zelfs zolang dat het anderen gaat irriteren. Je behoort tot de types die urenlang aan de telefoon kunnen hangen.  Ook probeer je vaak je emoties zo gedetailleerd te beredeneren, dat je soms niet meer weet  wat je nu werkelijk voelt.  In persoonlijke aangelegenheden kun je vaak uiterst koel en gereserveerd zijn. Door je snel wisselende gedachten  kun je je energie aan de meest onmogelijke onderwerpen verspillen.

De voorkeur om verschillende dingen tegelijk te doen, is van wezenlijk belang voor je psychisch welzijn. Je voelt je het meest aangetrokken tot beroepen of bezigheden die zich met communicatie bezighouden.

Zoals gezegd werkt deze positie van de Maan oppervlakkigheid in de hand;  je kan door heel veel ideeën worden overvallen, zonder er ooit  één consequent uit  te voeren. Je  aandacht verslapt snel als je je lang met één  en hetzelfde onderwerp bezig moeten houden, in principe sta je continu te trappelen  van ongeduld om nieuwe ervaringen op te doen.

 

Wanneer je kind de Maan in Tweeling heeft kun je nooit genoeg verhaaltjes vertellen of iets uitleggen waarnaar hij vraagt. Hij voelt zich geborgen bij gesprekjes, kennisoverdracht, liedjes zingen en gedachtenspelletjes. Hij interesseert zich voor van alles en nog wat en daardoor is de concentratie vaak snel weg. Hij heeft over het algemeen een groot aanpassingsvermogen. Contact met andere kinderen is een heerlijke belevenis voor dit kind. Het is voor deze kinderen fijn als ze leren hun gevoelens rechtstreeks te uiten en niet alleen te benoemen wat ze voelen.

Maan in Stier

Wanneer je Maan in Stier staat zorgt dit er voor dat je vriendelijk en oprecht bent. Je bent volhardend, een tikkeltje conservatief en behoudend ingesteld. Je hebt een versterkte behoefte aan zekerheid en met name concreetheid. Soms ben je wat eigenwijs, maar ook ben je goedmoedig. De zekerheid van je baan en het inkomen is belangrijk voor jou in het leven. Je zal in je loopbaan niet gauw risico’s nemen.

In stresssituaties bewaar je onverstoorbaar je kalmte.  Indien zich ongemakkelijke of onzekere situaties voordoen zul je als eerste naar concrete zekerheid gaan zoeken, dus naar dat wat er op dat moment ís. De zaken gaan voor jou gevoel uit de hand lopen als je verder denkt of wanneer je je nieuwe ontwikkelingen voorstelt waar je geen concreet beeld bij kan krijgen of die je niet kan overzien.

Deze Maan zal zich niet snel binden, maar als er eenmaal een partner is gekozen is zij bijzonder trouw. Scheiding, verandering en opnieuw starten worden niet toegejuicht omdat deze Maan zich het veiligst voelt bij: ‘de zaken houden zoals ze zijn’. Je kan lang vasthouden aan bepaalde gevoelens ook al zijn die niet goed voor je. Je vindt geborgenheid in de kring van vertrouwde mensen om je heen. Op emotioneel nivo ben je over het algemeen erg gevend. De diepe behoefte aan zekerheid, comfort en stabiliteit in je leven maakt dat je tegenzin laat zien en niet snel bereid bent om je aan te passen aan verandering.

Plotselinge verrassingen hoeven niet zozeer bij deze maanstand, je behoefte aan zekerheid zorgt ervoor dat je graag weet wat je te wachten staat zodat je je daar (mentaal) op kan voorbereiden.

Een kind met de Maan in Stier is gemoedelijk en tevreden. Het heeft in de eerste jaren een intensieve, constante en sterke relatie nodig met veel knuffelen en aanraken. Het mag de tijd krijgen om alles rustig te ontdekken, want vaak is het wat later of trager met ontwikkelen. De thuisbasis is belangrijk, soms zie je dat logeerpartijtjes eindigen in heimwee naar huis en de vertrouwde omgeving.

 

Maan in Ram

Wanneer je Maan in Ram staat zul je onmiddellijk in actie komen wanneer je je emotioneel bij iets betrokken voelt en wanneer zich onzekere situaties voordoen. Je voelt je prettig bij actie en vindt het fijn om in beweging of met sport bezig te zijn. Je bent een dynamisch persoon en volgt je impulsen en instincten. Daar komt meestal ook een stukje ongeduldigheid of zelfs driftigheid bij kijken. Het gedrag waar je je fijn bij voelt is dat je zo min mogelijk gehinderd wordt en lekker enthousiast bezig mag zijn. Je deelt liever zelf de lakens uit dan als ondergeschikte bezig te zijn. Een stukje vrijheid is voor jou essentieel. Ook is er behoefte aan afwisseling en avontuur, vaak wordt er eerst gehandeld en later pas gedacht, nogal impulsief dus.

Aan doelgerichtheid ontbreekt het aan deze stand nogal eens, vaak bestaat er een vurig temperament wat snel weer uitblust. Al dit enthousiasme kan bij anderen soms nog wel eens egocentrisch overkomen, omdat er niet altijd evenveel rekening wordt gehouden met de ander. Maan in Ram is soms licht ontvlambaar en vrij direct en eerlijk over haar gevoel, je maakt van je hart liever geen moordkuil.

Je bent aangenaam gezelschap en weet een enerverende sfeer te scheppen waarin de nodige actie is. en waar er altijd van alles kan gebeuren.

 

Een geboortehoroscoop bestaat uit een geheel van factoren die invloed op elkaar hebben. Factoren die elkaar kunnen versterken of dempen. Alle eigenschappen hoeven daarom niet voor iedereen even herkenbaar aanwezig te zijn

 

De Maan in de horoscoop

Waarom zitten denken en voelen niet altijd op één lijn?

De meeste mensen weten wat hun sterrenbeeld is. Het betekent dat de Zon op het moment van je geboorte in dat dierenriemteken stond. Leuk om te weten, maar wat nog leuker is om te weten: waar de andere planeten stonden op dat moment en welke invloed die hebben op wie je bent.

De stand van de Maan is net zo belangrijk als de stand van de Zon in je horoscoop. De invloed van het teken van de Maan is minstens even sterk als die van het Zonneteken. De Zon is de bron van alle levenskracht en staat symbool voor het bewuste ego. De Maan symboliseert onze specifieke behoeften ten opzichte van gedrag en omgeving, evenals onze ingesleten reactiepatronen, onbewust emotioneel gedrag en onbewust aangeleerde handelingen.

De Maan staat voor je gevoel: waar je je veilig/prettig bij voelt, hoe je met je gevoel om gaat en voor veiligheid en emoties. Verder staat de Maan voor het vrouwelijke en ontvankelijke deel in jezelf.  Handig om te weten, vooral als je denken en gevoel vaak niet op één lijn lijken te zitten. Wanneer iemand zich niet op zijn gemak voelt komt het Maanteken tevoorschijn.  Dat verklaart waarom je vaak een ander gedrag laat zien wanneer je je zeker voelt van jezelf, dan wanneer je in een angstige of onveilige situatie zit. Kinderen zie je vaak sterker in het gedrag van de Maan zitten dan in dat van de Zon.

De komende maanden behandel ik hier de stand van de Maan in elk dierenriemteken afzonderlijk.

Als je wil weten waar je Maan stond op het moment van je geboorte heb je je geboortetijd,  –datum en , -plaats  nodig (de maan loopt snel, dus de geboortetijd zo exact mogelijk is belangrijk). mail me via het contactformulier of stuur me een berichtje en ik geef je het dierenriemteken waar je Maan in staat door..