Celzouten

Dr. W.H. Schüssler (1821-1898) was arts, homeopaat en anatoom-patholoog. Hij ontdekte in zijn werk dat gezonde lichaamcellen 12 anorganische zouten bevatten 다운로드. Ook constateerde hij dat een wanverhouding in deze anorganische verbindingen terug waren te vinden bij bepaalde ziektebeelden. Vanuit deze ervaringen werd door hem de basis gelegd voor de celzouttherapie, de basis naar natuurlijke gezondheid 유튜브 360 다운로드.

Celzouten, kunnen door jong en oud gebruikt worden naast elke andere vorm van medicatie, zowel regulier als homeopathisch. Het gaat om zouten (verbinding van 2 of meer minerale stoffen), die wij normaal gesproken via onze voeding voldoende binnen zouden moeten krijgen 다운로드.

Zouten zijn bestanddelen van onze voeding en komen voor in fruit, groenten en granen. Planten vormen zouten (een zout is een verbinding tussen 2 of meer mineralen) uit de minerale stoffen die zij uit de bodem halen 다운로드. Echter om deze zouten te kunnen vormen moeten wel de juiste mineralen in de bodem rond de plant voorkomen.
1. Hieraan ontbreekt het, in deze tijd van bio-industrie en glasvezelteelt, veelal omdat vooral die mineralen, zoals kunstmest, worden gegeven die een snelle groei bevorderen 다운로드.
2. In deze jachtige tijd nemen we vaak niet de tijd om ons voedsel goed te kauwen en slikken ons voedsel al snel door. Zodra zouten echter in de maag komen vallen ze onder invloed van het maagzuur uiteen in enkelvoudige minerale stoffen 종이인형 다운로드.
3. Een cel verbruikt zijn celzouten als het door een prikkel aangezet wordt tot grotere activiteit. Die prikkel kan bestaan uit alle beïnvloedingen die ons belasten of overbelasten dat kan mentaal, lichamelijk of energetisch (elektrosmog, telefoon, radar, enz 다운로드. enz.) zijn.

Door deze drie oorzaken ontstaat er snel een tekort aan celzouten, waardoor mineralen en vitamines niet voldoende door de cel opgenomen kunnen worden en de vitaliteit verminderd met alle gevolgen van dien 다운로드.