Drainage

In onze maatschappij worden ons lichaam en geest regelmatig belast met gifstoffen in geestelijke of stoffelijke vorm.  Als we het hebben over geestelijke verontreiniging dan kunnen we vooral denken aan negatieve gedachten of overtuigingen t.a.v. onszelf of anderen en de daarmee verbonden emoties. Stoffelijke belasting kan ontstaan door drugs, drank, roken of ongezond eten. Ook kan er sprake zijn van geopathische belasting door aardstralen e.d. Het fysieke systeem kan zo overbelast raken. Doordat ons lichaam hier mee wordt verontreinigd, is er veel energie nodig om deze gifstoffen af te voeren. Indien de gifstoffen niet kunnen worden afgevoerd, kan dit invloed hebben op het communicatienetwerk van het lichaam waardoor het genezingsproces kan vertragen. Afvoeren (drainage) van afvalstoffen is dan van belang, daardoor worden toxische belastingen verminderd.