Prikkeloverdracht

Elk orgaan of weefsel in ons lichaam heeft prikkels nodig om goed te kunnen functioneren. Door invloeden van binnenuit of van buitenaf kan het lichaam te maken krijgen met een storing in de communicatie. Zonder goede prikkeloverdracht in het zenuwstelsel zal de communicatie in het lichaam worden belemmerd en zullen daardoor functies stagneren. Fysieke klachten en gebrek aan levenslust kunnen het gevolg zijn.